Mały

Format

   

Przygotowanie plików do druku


Mały format czyli Centrum Druku Cyfrowego

Druk małoformatowych materiałów reklamowych

1. NOŚNIKI
Państwa prace mogą być dostarczane do naszej firmy na nośnikach typu: CD, DVD, pamięci USB, lub zapisane bezpośrednio na naszym serwerze ftp.
Po zalogowaniu na serwer należy w katalogu „Public” założyć własny folder, do którego będziecie Państwo mogli wgrywać kolejne pliki. Należy pamiętać o tym, że ARW Focus nie ma obowiązku archiwizowania tych plików.


WAŻNE!
Zapis plików na serwerze FTP nie jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia! Każde zamówienie należy pisemnie (mailowo) potwierdzić w obsługującym Państwa Firmę dziale handlowym. Właściwa Forma zlecenia została określona w „Ogólnych warunkach współpracy”.

2. NAZWA PLIKU
Nazwa pliku powinna zawierać: nazwę firmy, rodzaj materiału, format pliku, ilość sztuk, a także rozdzielczość oraz wymiar do druku w centymetrach.

3. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW
Programy ripujące przyjmują wiele typów plików, m.in.: TIFF, EPS, JPG, PDF, zarówno w trybie CMYK jak i RGB. Należy jednak pamiętać, że ripowanie obrazu w trybie RGB może powodować znaczne odchylenia kolorów uzyskanych od spodziewanych. Rezultat z reguły jest wówczas dużo gorszy niż przy wykorzystaniu trybu CMYK.

Zaleca się, aby:
Prace zawierające grafikę rastrowaną (np. zdjęcia, pełnokolorowe projekty) dostarczać:

w postaci map bitowych CMYK
w skali 1:1
w formacie *.TIFF, *.JPG(max.quality), bądź w formacie *.EPS z Photoshop’a bez podglądu, kompresja (JPG maximum quality)
w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku (ok. 50 – 300dpi)

Prace zawierające wyłącznie grafikę wektorową dostarczać:

w postaci map bitowych CMYK
w skali 1:1
w postaci plików *.EPS (zmieniając czcionki na krzywe!!!)
w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku.


4. KOLORY NEWRALGICZNE
Jeżeli Państwa projekty zawierają newralgiczne kolory (np. loga firmowe), które muszą być dokładnie odwzorowane na naszym wydruku prosimy o dołączenie do zlecenia wydruku próbnego (Cromalin, MatchPrint). ARW Focus nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia od kolorów oczekiwanych, jeżeli klient nie dostarczy wydruku proof, lub nie zatwierdzi go bezpośrednio w naszej firmie.

UWAGA!
Zalecamy „podbijanie” czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np. 50% - 70%.
Uwaga ta dotyczy zarówno grafiki rastrowej, w której z reguły programy graficzne generują czerń składającą się ze wszystkich składowych CMYK, jak i grafiki wektorowej. W programie Photoshop zalecamy ustawienie parametrów generacji czerni na nie więcej niż średnie.

5. ROZDZIELCZOŚĆ
Optymalna rozdzielczość drukowanego pliku nie wynika z technologii druku czy nawet rozdzielczości urządzenia drukującego. Teoretycznie, im wyższa jest rozdzielczość pracy, tym lepszy będzie wydruk, jednak w przypadku wielkoformatowych wydruków solwentowych należy brać pod uwagę przede wszystkim odległość, z jakiej praca będzie oglądana.
Zalecane rozdzielczości:

prace o rozmiarze do 1m2: 200-300dpi
prace o rozmiarze do 6m2: 100dpi
prace o rozmiarze do 12m2: 50dpi


6. PANELOWANIE
Prace, których format przekracza wymiar dostępnych mediów dzielone są przez naszych grafików na części.
O ile Klient nie określi sposobu panelowania prac, w większości przypadków są one dzielone na części równe z odpowiednią zakładką: np. 2-5cm

7. WAŻNE
Przed wysłanie pracy do druku należy dokładnie sprawdzić jej ostateczny rozmiar! Niektóre programy przekłamują rozmiary podczas eksportu, zmieniając nawet proporcje boków (np. COREL).
W przypadku pracy w formacie postscript-owym *.EPS należy sprawdzić ją, otwierając np. w programie PHOTOSHOP.
Dla prac postscript-owych zaleca się sporządzenie prostego proof’a w postaci pliku *.JPG, który pozwoli nam upewnić się, że plik wygląda u nas tak samo jak u Państwa.
Format i stopień kompresji zalecamy dobrać tak, aby nasi pracownicy mogli wykryć ewentualne problemy z drobnymi elementami, liternictwem itp.
Plik powinno się zapisać w trybie CMYK bez użycia profili, a następnie ocenić jego kolorystykę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

             Layer 22  Layer 21  Layer 20

projekt z funduszy UE

 

 

Klienci: