Wielki

Format

   

 
Przygotowanie plików do druku

  

Witaj w świecie Wielkich Formatów!

Druk cyfrowy i solventowy wielkoformatowy, druk UV na materiałach płaskich, reklama typu outdoor

1. NOŚNIKI
Państwa prace mogą być dostarczane do naszej firmy bezpośrednio na nasz
serwer FTP po wcześniejszym kontakcie z handlowcem, który stworzy państwu
indywidualne konto.
Po zalogowaniu na serwer i wgraniu plików muszą Państwo poinformować
e-mailem handlowca.
Akceptujemy również nośniki typu: CD, DVD, pamięci USB.
Załączniki mejlowe nie mogą przekraczać 10MB.
Pliki można również przesyłać za pomocą WeTranswera'a.
Po realizacji zlecenia pliki są usuwane z serwerów ARF Focus.

WAŻNE!
Zapis plików na serwerze FTP nie jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia!
Każde zamówienie należy pisemnie (mailowo) potwierdzić u obsługującego
Państwa Firmę handlowca. Właściwa Forma zlecenia została określona w
"Ogólnych warunkach współpracy".

2. NAZWA PLIKU
Nazwa pliku powinna zawierać: nazwę firmy, rodzaj materiału, ilość sztuk,
oraz wymiar do druku w centymetrach + ewentualną skalę jeśli plik ma być
powiększany.

3. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW

Przyjmujemy następujące formaty plików: TIFF, PDF, JPG.

Wszystkie dokumenty składane do druku winny być przygotowane w przestrzeni
barwnej CMYK. W przypadkach wyjątkowych, kiedy Klient decyduje się na
przygotowanie pracy w trybie RGB bezwzględnie musi zaznaczyć taką informację
w momencie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące
odstępstw kolorystycznych nie będą uwzględniane.
Zalecany znacznik dla prac CMYK to FOGRA39 i odpowiednio dla prac RGB to
sRGB.
Wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe (dotyczy plików pdf i cdr)
Zaleca się, aby prace dostarczać

Dla druku na materiałach rolowych:
* bez spadów
* w formacie TIF (z kompresją LZW), lub PDF
* w skali 1 do 1, w rozmiarze końcowym (netto)
* w rozdzielczości odpowiedniej do rozmiaru (50 - 300dpi)
* w trybie CMYK z dołączonym profilem kolorystycznym Fogra39 (ISO
12647-2:2004)
* w formacie PDF powyżej 508cm - pliki muszą być koniecznie w skali

Dla druku na materiałach płaskich:
* plik powinien zawierać spad 3mm
* w formacie TIF (z kompresją LZW), lub PDF
* w skali 1 do 1, w rozmiarze końcowym (netto)
* bez spadów
* w rozdzielczości odpowiedniej do rozmiaru (50 - 300dpi)
* w trybie CMYK z dołączonym profilem kolorystycznym Fogra39 (ISO
12647-2:2004)
* w formacie PDF powyżej 508cm - pliki muszą być koniecznie w skali

Dla druku na tekstyliach:
* plik powinien zawierać spad 30mm
* w formacie TIF (z kompresją LZW), lub PDF
* w skali 1 do 1, w rozmiarze końcowym (netto)
* bez spadów
* w rozdzielczości odpowiedniej do rozmiaru (50 - 300dpi)
* w trybie CMYK z dołączonym profilem kolorystycznym Fogra39 (ISO
12647-2:2004)
* w formacie PDF powyżej 508cm - pliki muszą być koniecznie w skali


Druk + Plotowanie:
* w formacie PDF lub CDR
* w skali 1 do 1, ze spadem 3mm
* koniecznie z wektorową linią nacinania

UWAGA!
Zalecamy "podbijanie" czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np.
C50,M50,Y50,K100

4. KOLORY DODATKOWE
W druku cyfrowym wszystkie kolory są drukowane ze składowych CMYK, Jeżeli
Państwa projekty zawierają dodatkowe kolory (Pantone+(r) Solid Coated),
zostaną one przetłumaczone na kolor CMYK wg wzornika PANTONE(r) BRIDGE. ARW
Focus nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia od kolorów
oczekiwanych, jeżeli klient nie dostarczy wydruku proof, lub nie zatwierdzi
wydruku próbnego bezpośrednio w naszej firmie.

5. ROZDZIELCZOŚĆ
Zalecane rozdzielczości:
prace o rozmiarze do 1m2: 300dpi
prace o rozmiarze do 6m2: 150dpi
prace o rozmiarze do 20m2: 96dpi
prace o rozmiarze powyżej 20m2: 50dpi

6. PANELOWANIE
Prace, których format przekracza wymiar dostępnych mediów dzielone są na
części.
O ile Klient nie określi sposobu panelowania prac, w większości przypadków
są one dzielone na części równe z odpowiednią zakładką: np. 1-3cm.

7. BARDZO WAŻNE
ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego stosowania
funkcji OVERPRINT

 

adobe-pdf-icon Pomiar ram dla tkanin z profilem silikonowym.pdf

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

             Layer 22  Layer 21  Layer 20

projekt z funduszy UE

 

 

Klienci: