Przygotowanie do druku

Wielki format

Przygotowanie plików do druku

 • 1. NOŚNIKI

  Państwa prace mogą być dostarczane do naszej firmy bezpośrednio na nasz serwer FTP po wcześniejszym kontakcie z handlowcem, który stworzy Państwu indywidualne konto.
  Po zalogowaniu na serwer i wgraniu plików muszą Państwo poinformować e-mailem handlowca. Akceptujemy również nośniki typu: CD, DVD, pamięci USB.
  Załączniki e-mail nie mogą przekraczać 10MB. Pliki można również przesyłać za pomocą WeTranswera'a. Po realizacji zlecenia pliki są usuwane z serwerów ARF Focus.
  WAŻNE!
  Zapis plików na serwerze FTP nie jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia. Każde zamówienie należy pisemnie (e- mailowo) potwierdzić u obsługującego Państwa Firmę handlowca. Właściwa Forma zlecenia została określona w "Ogólnych warunkach współpracy".

 • 2. NAZWA PLIKU

  Nazwa pliku powinna zawierać: nazwę firmy, rodzaj materiału, ilość sztuk oraz wymiar do druku w centymetrach + ewentualną skalę, jeśli plik ma być powiększany.

 • 3. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW

  Przyjmujemy następujące formaty plików: TIFF, PDF, JPG.
  Pliki PDF powinny być w wersji PDF 1.7. Nie przyjmujemy plików w wersji PDF 1.3 oraz PDF/X-1.
  Wszystkie dokumenty składane do druku winny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK.
  W przypadkach wyjątkowych, kiedy Klient decyduje się na przygotowanie pracy w trybie RGB bezwzględnie musi zaznaczyć taką informację w momencie składania zamówienia.
  W przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące odstępstw kolorystycznych nie będą uwzględniane. Zalecany znacznik dla prac CMYK to FOGRA39 i odpowiednio dla prac RGB to sRGB. Wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe (dotyczy plików pdf i cdr).

  Zaleca się, aby prace dostarczać:

  DLA DRUKU NA MATERIAŁACH ROLOWYCH I NA MATERIAŁACH PŁASKICH:

  * 3mm spadu
  * w formacie TIF (z kompresją LZW), lub PDF 1.7
  * w skali 1 do 1
  * w rozdzielczości odpowiedniej do rozmiaru (50 - 300dpi)
  * w trybie CMYK z dołączonym profilem kolorystycznym Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
  * w formacie PDF powyżej 508cm - pliki muszą być koniecznie w skali

  * Zalecamy "podbijanie" czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np.C50,M50,Y50,K100

  DLA DRUKU NA TEKSTYLIACH:

  * spad 30mm
  * w formacie TIF (z kompresją LZW), lub PDF 1.7
  * w skali 1 do 1
  * w rozdzielczości odpowiedniej do rozmiaru (50 - 300dpi)
  * w trybie CMYK z dołączonym profilem kolorystycznym Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
  * w formacie PDF powyżej 508cm - pliki muszą być koniecznie w skali

  * Zalecamy nie podbijanie czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np.C0,M0,Y0,K100

  * Dla Beach flag zamawianych razem z masztami w firmie Focus prosimy korzystać z naszych wykrojów.

  DRUK + PLOTOWANIE:

  * w formacie PDF 1.7 lub CDR
  * w skali 1 do 1, ze spadem 3mm
  * koniecznie z wektorową linią nacinania

 • 4. KOLORY DODATKOWE

  W druku cyfrowym wszystkie kolory są drukowane ze składowych CMYK, Jeżeli Państwa projekty zawierają dodatkowe kolory (Pantone+(r) Solid Coated), zostaną one przetłumaczone na kolor CMYK wg wzornika PANTONE(r) BRIDGE. ARW Focus nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia od kolorów oczekiwanych, jeżeli klient nie dostarczy wydruku proof, lub nie zatwierdzi wydruku próbnego bezpośrednio w naszej firmie.

 • 5. ROZDZIELCZOŚĆ

  Zalecane rozdzielczości:
  prace o rozmiarze do 1m2: 300dpi
  prace o rozmiarze do 6m2: 150dpi
  prace o rozmiarze do 20m2: 96dpi
  prace o rozmiarze powyżej 20m2: 50dpi

 • 6. PANELOWANIE

  Prace, których format przekracza wymiar dostępnych mediów dzielone są na części.
  O ile Klient nie określi sposobu panelowania prac, w większości przypadków są one dzielone na części równe z odpowiednią zakładką: np. 1-3cm.

 • 7. BARDZO WAŻNE

  ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego stosowania funkcji OVERPRINT.