Przygotowanie do druku

Mały format

Przygotowanie plików do druku

 • 1. NOŚNIKI

  Prace mogą być dostarczane na nośnikach typu: CD, DVD, pamięci USB lub w formie załącznika do e-maila do 10MB. Powyżej 10MB pliki można przesyłać za pomocą WeTranswera'a.

 • 2. NAZWA PLIKU

  Nazwa pliku powinna zawierać: nazwę firmy, rodzaj materiału, format pliku, ilość sztuk, wymiar do druku w centymetrach, rozdzielczość.

 • 3. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW

  Programy ripujące przyjmują wiele typów plików, m.in.: TIFF, EPS, JPG, PDF, zarówno w trybie CMYK, jak i RGB.
  Ripowanie obrazu w trybie RGB może powodować znaczne odchylenia kolorów uzyskanych od spodziewanych. Rezultat z reguły jest wówczas dużo gorszy niż przy wykorzystaniu trybu CMYK.
  Zaleca się, aby:
  Prace zawierające grafikę rastrowaną (np. zdjęcia, pełnokolorowe projekty) dostarczać:
  - w postaci map bitowych CMYK
  - w skali 1:1
  - w formacie *.TIFF, *.JPG (max. quality), bądź w formacie *.EPS z Photoshop’a bez podglądu, kompresja (JPG maximum quality)
  - ze spadem 2mm
  - w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku (ok. 150 – 300dpi)
  Prace zawierające wyłącznie grafikę wektorową dostarczać:
  - w postaci map bitowych CMYK
  - w skali 1:1
  - w postaci plików *.EPS (zmieniając czcionki na krzywe)
  - w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku
  - ze spadem 2mm

 • 4. KOLORY NEWRALGICZNE

  Jeżeli projekty zawierają newralgiczne kolory (np. loga firmowe), które powinny być dokładnie odwzorowane na wydruku, należy dołączyć do zlecenia wydruk próbny (Cromalin, MatchPrint).
  Jeżeli Klient nie dostarczy wydruku proof lub nie zatwierdzi go bezpośrednio w naszej firmie, ARW Focus nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia od kolorów oczekiwanych.
  Zalecamy „podbijanie” czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np. 50% - 70%. Dotyczy to zarówno grafiki rastrowej, w której z reguły programy graficzne generują czerń składającą się ze wszystkich składowych CMYK, jak i grafiki wektorowej.
  W programie Photoshop zalecamy ustawienie parametrów generacji czerni na nie więcej niż średnie.

 • 5. ROZDZIELCZOŚĆ

  Optymalna rozdzielczość drukowanego pliku nie wynika ani z technologii druku, ani rozdzielczości urządzenia drukującego.
  Im wyższa jest rozdzielczość pracy, tym lepszy będzie wydruk.
  W przypadku wielkoformatowych wydruków należy brać pod uwagę przede wszystkim odległość, z jakiej praca będzie oglądana zgodnie z „ Oceną jakości produktu”.
  Zalecane rozdzielczości:
  - prace o rozmiarze do 1m2: 200-300dpi
  - prace o rozmiarze do 6m2: 150dpi

 • 6. PANELOWANIE

  Prace, których format przekracza wymiar dostępnych mediów dzielone są przez naszych grafików na części. O ile Klient nie określi sposobu panelowania prac, w większości przypadków są one dzielone na części równe z odpowiednią zakładką: np. 2-5cm.

 • 7. BARDZO WAŻNE

  Przed wysłaniem pracy do druku należy dokładnie sprawdzić jej ostateczny rozmiar. Niektóre programy przekłamują rozmiary podczas eksportu, zmieniając nawet proporcje boków (np. COREL).
  W przypadku pracy w formacie postscript-owym *.EPS należy sprawdzić ją, otwierając np. w programie PHOTOSHOP. Dla prac postscript-owych zaleca się sporządzenie prostego proof’a w postaci pliku *.JPG, który pozwoli upewnić się, że plik wygląda u nas tak samo, jak u Państwa.
  Format i stopień kompresji zalecamy dobrać tak, aby nasi pracownicy mogli wykryć ewentualne problemy z drobnymi elementami, liternictwem itp. Plik powinno się zapisać w trybie CMYK bez użycia profili, a następnie ocenić jego kolorystykę.
  Każde zamówienie należy pisemnie (mailowo) potwierdzić w obsługującym Państwa dziale handlowym, zgodnie z „Warunkami współpracy z klientem”.