Warunki gwarancji

WARUNKI I ZAKRESY GWARANCJI DLA MATERIAŁÓW POKRYTYCH ZADRUKIEM

 

MATERIAŁY BANEROWE


Termin gwarancji liczony jest od daty dostarczenia towaru do Klienta i wynosi:
- Frontlit laminowany STRONG ”wzmocniony” 440, 510g – 3 miesiące
- Frontlit powlekany 450, 510g – 12 miesięcy
- Blockout powlekany 440, 610, 650g – 12 miesięcy
- Backlite powlekany 500g - 12 miesięcy
- Mesh standard 280g - 12 miesięcy
- Mesh premium 370g - 12 miesięcy
Wyjątek stanowi frontlit laminowany 300, 450, 510 g, który nie podlega gwarancji.
Gwarancji podlega:
- trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV),
- struktura materiału
- zastosowana przez producenta obróbka
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych
- uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją / konserwacją
- uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem/demontażem
- uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych - pożaru, sztormu, powodzi
- uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu
- zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu
Eksploatacja i Konserwacja:
-  Nie zaleca się prania i prasowania.
-  Ewentualne zagniecenia należy wygładzić nagrzewnicą/suszarką wg zaleceń producenta.
 - Mocne zabrudzenia można delikatnie oczyścić wodą z niewielką ilością mydła lub płynu.
 Nie wolno:
 - trzeć ani skrobać powierzchni zadruku celem usunięcia zabrudzeń
 - stosować środków chemicznych na bazie benzyny lub rozpuszczalników
 - czyścić chemicznie
 

FOLIE

 

Termin gwarancji liczony jest od daty dostarczenia towaru do Klienta i wynosi:
- Folia monomeryczna - do 2 lat (outdoor)
- Folia polimerowa - do 2 lat (outdoor)
- Folia wylewana - do 2 lat (outdoor)
- Folia OWV – do 1 roku (outdoor)
- Folia Easy Dot – do 2 lat (indoor) oraz do 1 roku (outdoor)
Gwarancji podlega:
- trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV),
- struktura materiału
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych
- uszkodzeń wywołanych nieprawidłową ekspozycją / eksploatacją / konserwacją
- uszkodzeń związanych z nieprawidłową aplikacją (warunki atmosferyczne podczas aplikacji, podłoże itp.)
- uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych - pożaru, sztormu, powodzi
- uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu
- zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu
Eksploatacja i Konserwacja:
- Ewentualne zabrudzenia można delikatnie oczyścić wodą z niewielką ilością mydła lub płynu.
Nie wolno:
- trzeć ani skrobać powierzchni zadruku celem usunięcia zabrudzeń
- stosować środków chemicznych na bazie benzyny lub rozpuszczalników
- czyścić chemicznie
- prać i prasować
 

MATERIAŁY TEKSTYLNE


Termin gwarancji liczony jest od daty dostarczenia towaru do Klienta i wynosi:
- Materiał flagowy 110g – do 6 miesięcy (outdoor)
- Materiał flagowy typu mesh 115g – do 6 miesięcy (outdoor)
- Display 200g – do 2 lat (indoor)
- Display stretch 240g - do 2 lat (indoor)
- Pozostałe materiały drukowane sublimacją - do 2 lat (indoor)
Gwarancji podlega:
- trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV),
- trwałość szycia
- zmiany w strukturze materiału powstałe podczas prawidłowej eksploatacji (kurczenie, rozprężanie)
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych
- uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją / konserwacją
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego prania / czyszczenia
- uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem/demontażem
- uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych - pożaru, huraganu, powodzi
- uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu
- zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu
Eksploatacja i Konserwacja:
- Mocne zabrudzenia można delikatnie oczyścić wodą z niewielką ilością mydła lub płynu.
- Zaleca się pranie w temperaturze do 60 st. C.
- Prasować należy w temperaturze poniżej 170 st. C.
Nie wolno:
- trzeć ani skrobać powierzchni zadruku celem usunięcia zabrudzeń
- do prania używać środków zawierających chlor
- stosować środków chemicznych na bazie benzyny lub rozpuszczalników
- czyścić chemicznie
 

FLAGI

 

Termin gwarancji liczony jest od daty dostarczenia towaru do Klienta i wynosi:
- na flagi – 6 miesięcy
- na maszty – 12 miesięcy
- na akcesoria – 12 miesięcy
Gwarancji podlega:
- trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV),
- trwałość szycia
- trwałość elementów mocujących
- zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężanie) powstałe podczas prawidłowej eksploatacji
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych
- uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją
- uszkodzeń związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji
- uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem/demontażem
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego prania flag
- uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych - pożaru, huraganu, powodzi
- uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu
- zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu
Użytkowanie:
- Flaga powinna powiewać swobodnie.
- Flaga nie powinna się stykać ze słupami, poprzedzającymi masztami, drzewami, liniami wysokiego napięcia, ścianami domów itp.
- Przy wietrze i podmuchach wiatru powyżej 40 km/h, należy zdjąć flagę z masztu.
- Przy wietrze o prędkości 30 km/h zaleca się opuszczenie flagi do połowy masztu.
- Flaga powinna zostać wyprana natychmiast po jej zabrudzeniu, aby zabrudzenie nie zostało wchłonięte w tkaninę flagi.
Konserwacja:
- Zaleca się pranie nie rzadziej niż co 20 dni.
- Prać należy w temperaturze do 60 st. C.
- Mocne zabrudzenia należy wstępnie oczyścić w niewielkiej ilości mydła lub płynu.
- Prasować należy w temperaturze nie przekraczającej 170 st. C (zalecany przedział 150-170 st. C)
Nie wolno:
- trzeć ani skrobać flagi celem usunięcia zabrudzeń
- czyścić chemicznie
- do prania używać środków zawierających chlor
- stosować środków chemicznych na bazie benzyny lub rozpuszczalników.
 

WYTYCZNE DO OCENY PRĘDKOŚCI WIATRU

 

- Umiarkowany wiatr – 20-28km/h
- Żywszy wiatr - 29-38km/h
- Silny wiatr – 39-49km/h
- Bardzo silny wiatr 50-61km/h
- Sztorm – 62-74km/h